Modernim tehnološkim rešenjem  za  upravljanje voznim parkom, naprednim online sistemom ProGPS, omogućena je kontrola, praćenje i nadzor pokretnih objekata – svih vrsta vozila i plovila. Bez prometa kao aktivnosti ukupnog privređivanja ne bi se mogao realizirati ni jedan proces u materijalnoj proizvodnji, pri čemu bitnu ulogu imaju i logistički procesi. Na celokupnu cenu, a time i zaradu te konkuretnost, proizvoda i usluga veliki uticaj imaju troškovi prevoza i voznog parka koji često predstavljaju znatnu stavku u budžetu javnog i privatnog sektora.

Uvođenje sistema za fleet management u poslovanje moderne firme unaprijeđuje vođenje voznog parka, optimizuje korišćenje vozila te dovodi do znatnih ušteda u održavanju vozila, potrošnji goriva i optimizaciji poslovanja generalno.

Osnovnu delatnost kompanije ProGPS predstavlja razvijanje i implemetacija sistema za praćenje i pozicioniranje vozila. Pored osnovne delatnosti kompanija ProGPS  se bavi geokodingom i izradom software-a.