Sistem je namenjen poslodavcima kako bi kontrolisali rad radnika na terenu. Pored osnovne namene koristi se za povećavanje sigurnosti radnika, ljudi, dece i životinja. Osnovne funkcije sistema su:

  • Praćenje osoba u realnom vremenu
  • Alarmni taster
  • Glasovni poziv na unapred odredjen broj i sl.
  • Pregled istorije kretanja i stanja uređaja

Pritiskom na alarmni taster sistem može da obavi mnogobrojne unapred odredjene funkcije kao su obaveštavanje policije, službe hitne pomoći, slanja SMS-a na određen broj kao i posebnih obaveštenja po želji korisnika.