Pored GPS praćenja možemo Vam pružiti i usluge:

-Geokoding za teritoriju Balkana i kompletne Evrope
-SMS gateway
-Izrada software-a