Korisnici ProGPS sistema mogu da prate svako vozilo svoje flote u realnom vremenu sa informacijama o smeru kretanja i brzini istog.  Sistem poseduje kompletnu istoriju kretanja flote sa svim pratećim podacima od prvog dana implmentacije u vozni park tako da ne morate konstantno pratiti flotu. Imate potpunu kontrolu nad flotom što omogućava povećanje produktivnosti i efikasnosti uz istovremeno smanjenje troškova.